Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA UEROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY


Strona internetowa Ośrodka Edukacji Kreatywnej współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.