Kalendarz 18 września 2020 , piątek. Ireny, Irminy, Stanisława Wschód/Zachód Słońca w Łodzi 05:20 17:50        Godło RP

Projekt realizowany jest w partnerstwie Urzędem Miasta Łodzi jako Organem Prowadzącym
dla
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi.
Regulamin projektu

Cele projektu:
 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych.
 2. Rozwijanie umiejętności kluczowych i zawodowych.
 3. Rozwijanie zainteresowań uczniów (w szczególności związanych z nowymi technologiami oraz przemysłem odzieżowym.
Działania w ramach projektu:
 1. Dydaktyczno-wyrównawcze zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacyjnego (przedmioty: język obcy, język polski, matematyka, fizyka, chemia; czas trwania 112h lekcyjnych/przedmiot).
 2. Wsparcie psychologiczno-doradcze (36h/os.).
 3. Wykłady, zajęcia i warsztaty dla uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia.
 4. Wizytacje zakładów pracy.
 5. Doradztwo zawodowe (9h/os.).
 6. Kształcenie zawodowe (modułowy program nauczania w zawodzie Technik włókiennik - 120h lekcyjnych, kurs Młodego Przedsiębiorcy - 120h lekcyjnych).
Uczestnicy projektu:
 • 120 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi
w tym:
 • 50 uczniów/uczennic zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji,
 • 70 uczniów/uczennic chcących rozwijać swoje ponadprogramowe umiejętności.


>>> Strona Projektu <<<:: <<::Aktualności ::O nas :: Patron :: Matura :: Rekrutacja :: Strona główna