Kalendarz 18 września 2020 , piątek. Ireny, Irminy, Stanisława Wschód/Zachód Słońca w Łodzi 05:20 17:50        Godło RP


dzki Regionalny Orodek Projektu Informatyka+


P r o j e k t     z a k o c z o n y


Dane adresowe:
Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyy
ul. Stefana eromskiego 115, 90-542 d
www: http://www.zsp19.lodz.pl
e-mail: sekretariat@zsp19.lodz.pl
telefon - 42 6377278


Wywietl wiksz map
wicej >>> Informatyka+
Biuro Projektu Informatyka+ w WWSI


Konsultacje telefoniczne Kierownika ROP:
wtorki, rody, czwartki, godziny 8 - 11.

Konsultacje merytoryczne tutora ROP
w zakresie informatyki:
czwartki, godziny 14.30 - 16.30.

Konsultacje uczniowskie tutora ROP
w zakresie informatyki:
pitki, godziny 14.30 - 16.30.Rok 2012

Wyrnienie w I edycji rankingu IT-SZKOA

dzkie podsumowanie projektu 25 wrzenia 2012 r. odbya si w naszej szkole konferencja podsumowujca 3-letni projekt Informatyka+. Gocilimy koordynatora projektu P. Justyn Goaszewsk z Warszawy oraz wykadowc WSInf z odzi P. Mariusza Jarockiego, ktry wygosi wykad nt. nowych wyzwa stojcych przed informatyk. By czas na podsumowanie, wraenia, oceny ze strony nauczycieli oraz uczniw. Czy to koniec? Formalnie tak ale praktycznie nie. Zostaje wiedza, dowiadczenie organizacyjne, materiay dydaktyczne, dostp do platformy edukacyjnej, wyposaenie techniczne, kontakty...

Warszawskie podsumowanie projektu
11 wrzenia 2012 r. odbya si konferencja podsumowujca projekt INFORMATYKA+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniw szk ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Dokonano tam podsumowania rezultatw projektu, w ktrym mielimy jako Regionalny Orodek Projektu, znaczcy swj udzia. Konferencji towarzyszyy Targi Wiedzy Informatyki+ oraz spotkania z wybitnymi gomi, ktrzy opowiadali o moliwociach kariery zawodowej w zakresie IT.
Po zakoczeniu konferencji, bya moliwo zwiedzenia Centrum Nauki Kopernik.


Wakacje 2012 z Informatyk+
Warsztaty informatyczne poczone z wykadami z algorytmiki, baz danych, sieci i grafiki komputerowej, to gwne tematy wakacyjnych zaj w ramach Projektu Informatyka+. Uczestniczyo w nich 200 uczniw w tym kilkunastu z naszej szkoy. Ale s przecie wakacje, jest te czas na sport, zabawy, kino, caodzienne wycieczki, zwiedzanie, poznawanie historii i tradycji regionu, take na spyw kajakowy Czarn Hacz. Wielu z uczniw zostao wyrnionych dodatkowymi nagrodami. Wszyscy dostali materiay dydaktyczne, koszulki i torby. Jeeli dodamy, e szkolenia i wszystkie dodatkowe atrakcje s dla uczniw bezpatne - rewelacja.

Hurtownie danych - to temat wykadu z ktrym 6 czerwca 2012 r. zapoznali si uczniowie trzech klas naszej szkoy oraz zaproszeni uczniowie innych szk. Systemy OLTP, OLAP, System Business Intelligence, eksploracja i eksplozja danych, agregacja informacji, kostka wielowymiarowa... te dziwne pojcia ju przestay by tajemnicze dla uczestnikw wykadu. Wykad wygosi pracownik Warszawskiej Wyszej Szkoy Informatyki, Andrzej Ptasznik w ramach Wszechnicy na koach Projektu Informatyka+.
Wykad zosta powtrzony dla uczniw dwch klas ZSP nr 10 w odzi.


1 czerwca 2012 r. odby si w naszej szkole II Piknik Techniczny z Informatyk+. Gwnymi uczestnikami - aktywnymi odbiorcami, byli uczniowie szk ponadgimnazjalnych. Z uwagi na warunki pogodowe, liczni wystawcy ulokowali si w holu szkoy. Podczas pikniku bya m. in. okazja do zapoznania si ze sposobem wykonywania cyfrowych fotografii w trudnych warunkach owietleniowych i wykorzystania techniki HDR w komputerowym montau fotograficznym, obejrzenia modeli latajcych, maszyn liczcych, replik broni palnej, pokazw robotw, nawizania cznoci krtkofalarskiej, odby si pokaz szkolenia psw, wykrywania materiaw wybuchowych, demonstracje chemiczne, fotograficzne i wiele innych atrakcji. Odbyy si konkursy m. in. informatyczny, komputerowy turniej szachowy, konkurs z wiedzy pikarskiej. Podczas pikniku koncertowa rockowy zesp, poczstowalimy si grillowan kiebas a na koniec liczna grupa uczestnikw otrzymaa konkursowe nagrody. Podczas pikniku bya okazja do rozmw nt wakacyjnego obozu szkoleniowego oraz inicjatywy "Szukamy gwiazd".
Kurs 22-25 05. oraz 28 - 31 maja 2012 rr. z zakresu tworzenia serwisw internetowych: projekt stron internetowych, konstrukcja albumw fotograficznych, instalacja serwera internetowego, posugiwanie si skryptami PHP i jzykiem SQL... m. in. z takimi treciami zapoznali si uczniowie kursu.

Kady ucze dosta materiay dydaktyczne, pendrive oraz obiad cateringowy.
Na zaproszenie WWSI, 15/16 maja 2012 r. delegacja naszej szkoy wzia udzia w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie w otwarciu 36. Akademickich Mistrzostw wiata w Programowaniu. Do Polski po raz pierwszy przyjechao 112 zespow z szeciu kontynentw. Trzyosobowe druyny uczestniczce w zawodach maj okoo 5 godzin na rozwizanie od 8 do 12 zada. Kady zesp pracuje przy jednym komputerze. Zadania s w jzyku angielskim. Zawodnicy musz wydoby z historyjek specyfikacj problemu algorytmicznego, uoy stosowny algorytm i zaimplementowa go w wybranym jzyku programowania. Tak wykonane zadanie wysya si drog elektroniczn do sdziw. Po oficjalnym otwarciu, podziwialimy cz artystyczn - widowisko 4D "QUADROMORPHOSIS". Spektakl czcy wiato, muzyk, taniec, animacj i efekty trjwymiarowe.
Drugiego dnia pobytu w stolicy, uczniowie byli uczestnikami Maratonu Informatycznego zorganizowanego w ramach Informatyki+: wysuchalimy wykadw p. prof. M. Sysy: Informatyka z klas i kas oraz o inynierii programowania.
21 marca 2012 r. kolejny raz dwie klasy: 1Ti i 1s wziy udzia w szkoleniu informatycznym Techniki internetowe w Warszawskiej Wyszej Szkole Informatyki. Uzupenieniem tego pobytu by udzia w spektaklu teatralnym Metro w Teatrze Buffo.


IV Mistrzostwa WWSI w Programowaniu
Drodzy Uczniowie, Koo Naukowe Mionikw Algorytmw zaprasza wszystkich chtnych do udziau w IV Mistrzostwach Warszawskiej Wyszej Szkoy Informatyki w Programowaniu. Zawody odbd si w dniach od 10 do 24 marca.
W tym roku zmianie ulegy warunki kwalifikacji do rundy finaowej, tak aby reprezentanci wikszej liczby szk mogli sprbowa swoich si w finale. Regulamin, formularz rejestracyjny oraz wszelkie niezbdne informacje mona uzyska na stronie zawodw pod adresem: http://mistrzostwa.wwsi.edu.pl
Jak co roku na najlepszych czekaj atrakcyjne nagrody :-)
Maturalna matematyka z I+
Czterodniowy, 24 godzinny, intensywny, bezpatny kurs przygotowujcy do matury z matematyki, realizowany w ramach Projektu Informatyka+, odby si w naszej szkole dla uczniw regionu dzkiego w dniach 17 - 20 stycznia 2012 r.
Zakres kursu:
 1. Procedury maturalne
 2. Liczby rzeczywiste
 3. Wyraenia algebraiczne
 4. Rwnania i nierwnoci
 5. Funkcje
 6. Cigi liczbowe
 7. Trygonometria
 8. Planimetria
 9. Geometria analityczna
 10. Stereometria
 11. Statystyka opisowa, teoria prawdopodobiestwa, kombinatoryka.
Uczniowie dostali materiay dydaktyczne oraz obiady.
IV Mistrzostwa WWSI w Programowaniu. Zachcamy wszystkich, zwaszcza fanw programowania do zmierzenia si z zadaniami algorytmicznymi. Rejestracja uczestnikw rozpocznie si ... wicej.
Algorytmiczna Liga Zadaniowa czyli ..... wicej

KURSY 2011/12
Kursy informatyczne z Projektu Informatyka+ w WWSI, 11-12.2011 r. - kalendarium.

Kurs przygotowujcy do matury z matematyki z elementami informatyki, 10-11.2011 r. w WWSI - kalendarium.

Oglne zasady rekrutacji okrela regulamin uczestnictwa w projekcie.

SZKOLENIA INFORMATYCZNE - JESIE 2011
W listopadzie/grudniu 2011 r. odbyy si w naszej szkole kursy informatyczne realizowane w ramach Projektu Informatyka+. Zajcia dla naszych uczniw jak i innych z regionu dzkiego, realizowane byy w trzech grupach tematycznych wg harmonogramu.


lp termin tematyka
1 Sieci komputerowe

22 - 25 listopada 2011
Zakres rozszerzony: Konfiguracja protokow routingu statycznego i dynamicznego
 • - budowa i konfiguracja routerw,
 • - konfiguracja routingu statycznego,
 • - konfiguracja routingu dynamicznego,
 • - konfiguracja protokow routingu RIPv1 i RIPv2,
 • - konfiguracja protokou routingu IGRP,
 • - konfiguracja protokou routingu EIGRP,
 • - konfiguracja protokou routingu OSPF.
2 Algorytmika

29.11 - 2.12. 2011
Zakres rozszerzony: Przegld podstawowych algorytmw i ich komputerowe implementacje, C++
 • - programowanie dynamiczne,
 • - sortowanie,
 • - wyszukiwanie binarne,
 • - algorytmy zachanne,
 • - rekurencja,
 • - przeszukiwanie z nawrotami,
 • - algorytmy grafowe,
 • - algorytmy tekstowe,
 • - algorytmy geometryczne.
3 Technologie internetowe
6 - 9 grudnia 2011 r.
Zakres rozszerzony: Serwisy internetowe
 • - zasady tworzenia i funkcjonowania witryn,
 • - przykadowe serwisy,
 • - scenariusz projektu,
 • - zaoenia i wymagania serwisu www,
 • - instalowanie i konfigurowanie rodowiska programistycznego,
 • - tworzenie serwisu,
 • - jzyk SQL,
 • - wsppraca PHP i MySQL,
 • - testowanie, poprawiane i prezentowanie serwisu internetowego.

Kady uczestnik otrzyma materiay dydaktyczne, obiad oraz .... niespodziank.


Repozytorium wideo-wykadw na WWSI
150 godzin nagra dokonanych przez wykadowcw akademickich z 40 uczelni polskich i zagranicznych. Zachcamy do ogldania:
Algorytmika i programowanie
Architektura komputerw i systemy operacyjne
Bazy danych
Bezpieczestwo systemw informatycznych
Grafika, multimedia
Historia informatyki
Sieci komputerowe
Technologie internetowe
Tendencje rozwoju informatyki i jej zastosowa
Inne

OFERTA SZKOLENIOWA
W roku akademickim 2010/2011 w ramach projektu wspfinansowanego ze rodkw UE zapraszamy do udziau w bezpatnych zblokowanych wykadach o charakterze szkoleniowym z zakresu: baz danych, zarzdzania projektami oraz grafiki i multimediw. Wykady bd si odbyway w siedzibie WWSI w wybrane czwartki w godz. 17.15-19.35.
>>> wicej informacjiALGORYTMICZNA LIGA ZADANIOWA
W kadym tygodniu na serwerze pojawi si 4-6 zada algorytmicznych o rnym poziomie trudnoci. Rozwizania przesyane przez modzie bd oceniane przez automatyczn sprawdzark, ktra przyzna liczb punktw od 0 do 100 proporcjonalnie do liczby testw, dla ktrych przesany program znalaz poprawn odpowied. Po kadym miesicu nastpi ogoszenie oficjalnego rankingu i przyznanie nagrd-niespodzianek.... wicejMATURA z INFORMATYKI

Dla wszystkich maturzystw Warszawska Wysza Szkoa Informatyki w ramach projektu unijnego Informatyka + przygotowaa specjalny kurs powtrzeniowy udostpniany bezpatnie na platformie http://wwsi.edu.pl/mcj_lgn_matura.html; learningowej Mila College Junior.
Do udziau w realizacji kursu zostali zaproszeni midzy innymi prof. Maciej Syso czonek Rady ds. Edukacji Informatycznej w Ministerstwie Edukacji Narodowej - nauczyciel akademicki (Uniwersytet Wrocawski) oraz Pan Ireneusz Bujnowski, nauczyciel informatyki (I Liceum Oglnoksztacce im. Adama Mickiewicza w Biaymstoku), autor podrcznikw do informatyki. Kurs zawiera midzy innymi wykady on-line w formacie dvd, skrypty dla maturzystw, testy sprawdzajce wiedz oraz wiele innych dodatkowych materiaw dostpnych online.

Kurs jest dostpny pod adresem internetowym: http://wwsi.edu.pl/mcj_lgn_matura.html

Przedwakacyjny kurs - 06 2011

W dniach 14-17 czerwca 2011 r. odby si w naszej szkole kurs z sieci komputerowych dla uczniw szk ponadgimnazjalnych. Temat kursu: "Konfiguracja protokow routingu statycznego i dynamicznego". Uczestnikom zapewnilimy materiay dydaktyczne, obiad kadego dnia i zawiadczenie.
WARSZAWSKIE SZKOLENIE
W kwietniu i maju 2011 r. kolejne klasy uczestniczyy w szkoleniu informatycznym w WWSI w ramach Projektu. Tym razem nasi uczniowie zgbiali wiedz z technologii internetowych i poznawali aplikacje multimedialne, tworzyli stron internetow i montowali film.SZKOLENIA INFORMATYCZNE - STYCZE 2011
W styczniu 2011 r. odbyy si w naszej szkole zajcia informatyczne realizowane w ramach Projektu Informatyka+. Zajcia dla naszych uczniw jak i innych dzkich szk ponadgimnazjalnych odbyway si wg czterech grup tematycznych.

lp termin tematyka
1 Algorytmika Zakres podstawowy: Rnorodne algorytmy i komputerowe implementacje
 • - obliczanie wartoci wielomianu - schemat Hornera,
 • - systemy liczbowe - konwersja liczb midzy systemami,
 • - algorytmy rekurencyjne,
 • - algorytm szybkiego potgowania,
 • - algorytm Euklidesa,
 • - algorytmy zachanne,
 • - przeszukiwanie z nawrotami.
2 Multimedia Zakres podstawowy: Grafika komputerowa
3 Sieci komputerowe Zakres rozszerzony: Dziaanie wybranych usug sieciowych
 • - adresowanie IPv4 i IPv6,
 • - konfiguracja i testowanie routingu stat. (Win 2003 Server, Linux, Cisco),
 • - konfiguracja firewall (Cisco ACL, Vyatta),
 • - serwer http i ftp - instalacja i konfiguracja (Linux, Win2003 Server)
 • - usugi RDP, DHCP, DNS, SNAT, DNAT, PAT,
 • - IT Cisco Essentials, podstawy sieci.
4 Multimedia Zakres rozszerzony: Grafika internetowa

Szkolenie byo bezpatne, kady uczestnik otrzyma materiay dydaktyczne oraz obiady.WSZECHNICA PORANNA
28 padziernika oraz 30 listopada 2010 r. cztery klasy naszej szkoy, uczestniczyy w zajciach Wszechnicy Porannej. Temat wykadu oraz warsztatw: Proste rachunki komputerowe czyli np. wyznaczanie rozwinicia binarnego liczby dziesitnej. Dla wtajemniczonych, to proste zadanie. Tematem drugiego szkolenia byy "Techniki Internetu". Poznalimy m.in. budow sieci, nawigacj sieciow, protokoy sieciowe, funkcjonowanie stron internetowych, usugi internetowe... Kolejne szkolenie odbdzie si wiosn 2011r.

OBZ SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY DARӣWKO 2010
W terminie 16 - 25 sierpnia 2010 odby si stacjonarny obz szkoleniowo-wypoczynkowy. Organizatorem bya Warszawska Wysza Szkoa Informatyki. 100 uczniw szk ponadgimnazjalnych z piciu regionw Polski, uczestniczyo w zajciach w ramach projektu Informatyka+, ktrych celem byo rozwijanie kompetencji uczniw w zakresie technologii inforamcyjno-komunikacyjnych (ICT).
Oprcz szkole w czterech grupach tematycznych, uczestnikom zapewniono bogaty program rekreacyjno-turystyczny. Plaa, park narodowy, skanseny, rejs statkiem, turnieje sportowe, grille, zwiedzanie .... i atmosfera Darwka Informatyki+ zostan na dugo w pamici.


Zdjcia

WAKACYJNY KURS
W terminie 28.06-01.07 2010r. (poniedziaek - czwartek) w godz. 9.00-14.00 w ramach Kuni Talentw Informatycznych, odby si w naszej szkole kurs z algorytmiki na poziomie zaawansowanym przeznaczony dla uczniw zainteresowanych udziaem w konkursach programistycznych, jak i tych ktrzy chc doskonali swoje umiejtnoci w programowaniu. Jzykiem programowania na kursach by C++. Zagadnienia omawiano na przykadach pochodzcych z konkursw i olimpiad informatycznych.
Zakres tematyczny:
 1. Programowanie dynamiczne, niezmienniki
 2. Sortowanie i wyszukiwanie binarne, analiza zoonoci
 3. Algorytmy zachanne: metoda "dziel i zwyciaj"
 4. Rekurencja i przeszukiwanie z nawrotami
 5. Grafy - reprezentacja, przeszukiwania
 6. Grafy c.d. - cykl Eulera, algorytm Dijkstry
 7. Algorytmy tekstowe - KMP
 8. Algorytmy geometryczne, pole wielokta, wypuka otoczka
W ramach projektu, dla uczniw zapewnilimy: materiay dydaktyczne, certyfikaty oraz obiady.W ramach projektu w sesji zimowej
(I tura 8-11. 02. 2010r. i II tura 15-18. 02. 2010r.), odby sie cykl szkole informatycznych: z algorytmiki i programowania, multimediw w zakresie podstawowym i rozszerzonym oraz z sieci komputerowych.

Fotografie z kursw 8-11.02.2010 r. oraz 15-18.02.2010 r.


:: <<::Aktualności ::O nas :: Patron :: Matura :: Rekrutacja :: Strona główna