Kalendarz 20 października 2020 , wtorek. Ireny, Kleopatry, Witalisa Wschód/Zachód Słońca w Łodzi 06:14 16:38        Godło RP
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/17
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01.09.2016 r.
Zdjęcia klasowe 19-21.09.2016 r.
Ostateczny termin złożenia wstępnych deklaracji egzaminów zawodowych 19.09.2016 r.
Ostateczny termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych 30.09.2016 r.
Święto KEN 14.10.2016 r.
Imieniny Patrona Szkoły 6.11.2016 r.
Ostateczny termin wystawiana ocen śródrocznych 16.12.2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2016 r.
Ferie zimowe 16-29.01.2017 r.
Forum Młodego Technika 3.02.2017
Ostateczne zmiany w deklaracjach maturalnych 3.02.2017 r.
Targi Edukacyjne 2-3.03.2017 r.
Dni otwarte marzec/kwiecień 2017 r.
Wiosenna przerwa 13-18.04.2017 r.
Dzień Włókiennika 14.04.2017 r.
Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach maturalnych 20.04.2017 r.
Zakończenie zajęć dla klas maturalnych 29.04.2017 r.
Egzaminy maturalne pisemne 4-29.05.2017 r.
VII Piknik Techniczny ZSP 19 2.06.2017 r.
Zatwierdzenie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i podręczników 9.06.2017 r.
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych od 15.06.2017 r.
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych 12.06.2017 r.
Rada klasyfikacyjna 19.06.2017 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-opiekuńczych 23.06.2017 r.
Wakacje 26.06-31.08.2017 r.

Zebrania z rodzicami:
13 września 2016 r. (wtorek) godz. 17.00
18 października 2016 r. (wtorek) godz. 17.00
22 listopada 2016 r. (wtorek) godz. 17.00
28 lutego 2017 r. (wtorek) godz. 17.00
30 maja 2017 r. (wtorek) godz. 17.00

:: <<::Aktualności ::O nas :: Patron :: Matura :: Rekrutacja :: Strona główna