Kalendarz 18 września 2020 , piątek. Ireny, Irminy, Stanisława Wschód/Zachód Słońca w Łodzi 05:20 17:50        Godło RP
Informacje o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe
     Rok szkolny 2016/2017Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Sesja egzaminacyjna: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2016

  • Harmonogram egzamiów wrzesień/październik 2016

    Uczniowie zobowiązani są do stawienia się w sali egzaminacyjnej minimum 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu oraz do przyniesienia dokumentu tożsamości oraz czarno piszącego długopisu.

  • Deklaracja przystąpienia do egzaminu
  • Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj lipiec 2015 r. - "egzamin nowy".

  • :: <<::Aktualności ::O nas :: Patron :: Matura :: Rekrutacja :: Strona główna