Kalendarz 20 października 2020 , wtorek. Ireny, Kleopatry, Witalisa Wschód/Zachód Słońca w Łodzi 06:14 16:38        Godło RP
Wybierz zawód

Technikum: Zasadnicza Szkoła Zawodowa:


Nowoczesne włókiennictwo
Śladami włókiennictwa
Praca uczennicy M.M.


Fototechnik, symbol cyfrowy zawodu: 343104
Zawód fototechnika jest dla Ciebie, jeżeli Twoją pasją jest fotografowanie, chcesz być konkurencyjny na rynku pracy, pasjonują Cię technologie komputerowe związane z obróbką obrazu.
W tej klasie:
 • poznasz techniki obróbki fotograficznej,
 • nauczysz się posługiwania podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym,
 • zgłębisz tajniki tworzenia zdjęć (także artystycznych) w plenerze i w atelier,
 • nauczysz się komponować i aranżować plan zdjęciowy,
 • będziesz serwisować i naprawiać sprzęt fotograficzny,
 • stworzysz programy i aplikacje fotograficzne,
 • poznasz zasady kompozycji wizualnej,
 • staniesz się profesjonalistą w usługach reklamowych i marketingowych,
 • odwiedzisz i poznasz profesjonalne studia fotograficzne, będziesz brał udział w konkursach fotograficznych, kontynuując sukcesy naszych obecnych uczniów.
Program nauczania dla zawodu technik fotograf przewiduje m.in. następujące przedmioty zawodowe: techniki fotograficzne, obsługa urządzeń fototechnicznych, kompozycja obrazu, cyfrowa obróbka obrazu, techniki multimedialne.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA: firmy fotograficzne, studia fotograficzne, usługi w branży fotograficznej, agencje prasowe, redakcje czasopism - w charakterze: fotografa, fotolaboranta, fotoreportera, operatora zdjęciowego.
Szkołę ukończysz jako technik, uzyskując tytuł na mocy egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji zawodowych:
 • A 20 - Rejestracja i obróbka obrazu,
 • A 25 - Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.
Technik analityk, symbol cyfrowy zawodu: 311103

Jeśli pasjonuje Cię świat menzurek i retort, jeśli uwielbiasz ład i logiczne konstrukcje, a chemia i fizyka są dla Ciebie królowymi nauk, zawód analityka to coś, w czym możesz się odnaleźć. Przyda się tu Twój wewnętrzny spokój, zamiłowanie do ładu i niezwykłych zjawisk, by poznać i wykorzystać świat doświadczeń chemicznych.
U nas nauczysz się:
 • badania analitycznego składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów,
 • dokonywania analizy specjalistycznej na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu,
 • obsługi sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz wykorzystywania odczynników chemicznych we współczesnych metodach analitycznych,
 • pobierania i przygotowania próbki analizowanego materiału,
 • dokonywania pomiaru poza stanowiskiem stałej pracy,
 • sporządzania zapotrzebowania na szkło laboratoryjne oraz przygotowywania dokumentacji materiałowej.
Program nauczania dla zawodu technik analityk przewiduje m.in. następujące przedmioty zawodowe: obliczenia chemiczne, technikę laboratoryjną, zastosowanie komputerów, preparatykę chemiczną, toksykologię, procesy technologiczne, towaroznawstwo oraz bioanalitykę.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA: laboratoria analiz chemicznych, medycznych, przedsiębiorstwa chemiczne i przemysłowe.
Szkołę ukończysz jako technik, uzyskując tytuł na mocy egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji zawodowych:
 • A 59 - Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych.
 • A 60 - Wykonywanie badań analitycznych.

Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik analityk można kontynuować naukę w szkołach wyższych, w szczególności na kierunkach: analityka medyczna, chemia, fizyka techniczna, inżynieria chemiczna i procesowa oraz inżynieria materiałowa.

Technik informatyk, symbol cyfrowy zawodu: 351203

Jeżeli należysz do ludzi, którzy pasjonują się techniką komputerową, są uzdolnieni matematycznie, manualnie, posiadają zdolność analizowania i przewidywania skutków podejmowanych decyzji, zapraszamy do klasy technik informatyk, by nauczyć Cię:
 • budowy i zasady działania komputera,
 • diagnozowania i naprawy usterek komputera,
 • obsługi stacji roboczych z systemami operacyjnymi Windows i Linux,
 • administrowania serwerami Windows i Linux,
 • budowy i obsługi sieci komputerowych,
 • arytmetyki binarnej.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA w charakterze: serwisanta sprzętu komputerowego, administratora baz danych, wykonawcy sieci komputerowych, webmastera - w niemal każdym rodzaju firm.
Program nauczania dla zawodu technik informatyk przewiduje m.in. następujące przedmioty zawodowe: urządzenia techniki komputerowej, systemy operacyjne i sieci komputerowe, informatyka z elementami algorytmiki i programowania, techniki internetowe, konstrukcja stron oraz aplikacji internetowych.
Szkołę ukończysz jako technik, uzyskując tytuł na mocy egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji zawodowych:
 • E 12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
 • E 13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
 • E 14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Przykładowe pytania egzaminacyjne - http://www.tinfor.pl
Loginy dotępne u nauczycieli TI.


Technik logistyk, symbol cyfrowy zawodu: 333107
Wybierz zawód technika logistyka, jeżeli jesteś uporządkowanym, logicznie myślącym i racjonalnym człowiekiem, a w przyszłości pragniesz podnosić efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa i stać się specjalistą poszukiwanym na rynku pracy.
W tej klasie:
 • poznasz zasady planowania sprzedaży i prognozowania popytu,
 • zapoznasz się z systemami informatycznymi wspomagającymi prawidłowe rozprowadzanie towarów,
 • staniesz się mistrzem w zarządzaniu zapasami i przestrzenią magazynową,
 • zrozumiesz zasady handlu elektronicznego,
 • dowiesz się, jak sprawnie organizować komunikację i transport,
 • nauczysz się analizować koszty infrastruktury miejskiej,
 • zgłębisz tajniki dokumentacji biurowej,
 • zobaczysz jak efektywnie gospodarować zasobami ludzkimi.
Program nauczania dla zawodu technik logistyk przewiduje m.in. następujące przedmioty zawodowe: podstawy logistyki, gospodarka zapasami i magazynem, ekonomika logistyki, transport i spedycja, planowanie logistyczne, gospodarka elektroniczna, laboratorium logistyczno-spedycyjne, język obcy dla logistyków.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA: działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych w komunikacji miejskiej, dystrybucji towarów, służbie zdrowia, wojsku.
Szkołę ukończysz jako technik, uzyskując tytuł na mocy egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji zawodowych:
 • A 30 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
 • A 31 - Zarządzanie środkami technicznymi podczasrealizacji procesów transportowych.
 • A 32 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i inforamcji w jednostkach organizacyjnych.
Technik spedytor, symbol cyfrowy zawodu: 333108
Jeżeli jesteś obdarzony wyobraźnią przestrzenną, posiadasz zdolność koncentracji uwagi i szybkiego kojarzenia, cenisz dokładność i porządek, masz poczucie odpowiedzialności za powierzane Ci zadania, to na pewno odnajdziesz się w tej klasie. U nas:
 • poznasz zasady realizacji transportu - zarówno w gospodarce polskiej, jak i zagranicznej,
 • będziesz formułował i realizował zadania transportowo - spedycyjne,
 • dowiesz się, jak sprawnie organizować komunikację i transport,
 • nauczysz się obsługiwania podstawowego sprzętu komputerowego oraz korzystania ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie dystrybucji towarów i usług,
 • zdobędziesz kwalifikacje w zakresie obsługi celnej,
 • poradzisz sobie ze sporządzeniem kompletnej dokumentacji transportowej, zawieraniem umów, ubezpieczaniem przesyłek.
Program nauczania dla zawodu technik spedytor przewiduje m.in. następujące przedmioty zawodowe: podstawy spedycji i transportu, środki transportu, podstawy prawa transportowego, rachunkowość, ubezpieczenia ładunków, techniki informatyczne w rachunkowości, marketing i sztuka negocjacji w spedycji, techniki biurowe, język obcy dla spedytorów.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA: przedsiębiorstwa spedycyjne, transportowe, obsługa portów morskich i lotniczych, bazy transportowe komunikacji samochodowej, kolejowej i lotniczej, hurtownie zaopatrujące placówki handlowe, placówki handlowe.
Szkołę ukończysz jako technik, uzyskując tytuł na mocy egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji zawodowych:
 • A 28 - Organizacja i nadzorowanie transportu, dystrybucji i magazynowania.
 • A 29 - Obsługa klientów i kontrahentów.


Technik weterynarii, symbol cyfrowy zawodu: 324002
Jeżeli kochasz zwierzęta, chcesz im pomagać, zajmując się nimi w przyszłości profesjonalnie, Twoje miejsce jest w naszej szkole. W tej klasie nauczysz się:
 • wykonywać badania kliniczne w zakresie niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy;
 • udzielać zwierzętom pierwszej pomocy w przypadkach:
  • niedyspozycji żołądkowo-jelitowych o przebiegu ostrym z zagrożeniem życia zwierzęcia,
  • zadławienia,
  • zranienia lub złamania,
  • porodu niewymagającego zabiegu chirurgicznego;
 • pobierać próbki do badań laboratoryjnych;
 • asystować przy zabiegach chirurgicznych;
 • opiekować się zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych;
 • podawać leki przepisane przez lekarza weterynarii lub dostępne bez recepty;
 • wykonywać zabiegi sanitarno - higieniczne i fizykoterapeutyczne;
 • podejmować czynności pomocnicze przy wykonywaniu sekcji zwłok zwierzęcych.
Program nauczania dla zawodu technik weterynarz przewiduje m.in. następujące przedmioty zawodowe: anatomia i fizjologia zwierząt, choroby i pierwsza pomoc, usługi weterynaryjne, rozród, diagnostyka laboratoryjna, zarządzanie firmą, marketing, działalność handlowa.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA: kliniki i przychodnie weterynaryjne (w charakterze technika).
Szkołę ukończysz jako technik, uzyskując tytuł na mocy egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji zawodowych:
 • R 09 - Prowadzenie howu, hodowli i inseminacji zwierząt.
 • R 10 - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych.
 • R 11 - Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.
Technik włókiennik, symbol cyfrowy zawodu: 311932
Jeżeli masz zainteresowania techniczne i zdolności organizacyjne, wybierz zawód włókiennika. Nasza szkoła powstała w zamyśle swych twórców właśnie dla ludzi takich jak Ty - kreatywnych i rozumiejących, że szeroko pojęta tkanina jest przyszłością przemysłu. Także Ty - jeśli masz talenty plastyczne, wyobraźnię przestrzenną i zmysł estetyczny - mógłbyś odnaleźć swoje miejsce w tej klasie.
U nas:
 • poznasz procesy technologiczne wytwarzania, uszlachetniania oraz konserwacji wyrobów włókienniczych i nauczysz się ich projektowania,
 • zgłębisz tajniki przygotowania dokumentacji technologicznej wyrobów,
 • zrozumiesz zasady dozoru technicznego maszyn,
 • nauczysz się przygotowywać dokumentację techniczno-technologiczną wyrobów włókienniczych,
 • nauczysz się organizować pracę własną i swoich pracowników,
 • podtrzymasz wielką łódzką tradycję, być może przyczynisz się do odrodzenia potęgi naszego miasta, które w tej chwili stawia na nowoczesny przemysł włókienniczy.
Program nauczania dla zawodu technik włókiennik przewiduje m.in. następujące przedmioty zawodowe: podstawy włókiennictwa, technologia przędzalnictwa, technologia tkactwa, technologia dziewiarstwa, technologia chemicznej obróbki włókna, dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA: laboratoria (badanie: surowców włókienniczych, przędzy, gotowych wyrobów włókienniczych, itp.), firmy produkcyjne i usługowe, sklepy i hurtownie branży włókienniczej i odzieżowej.
Szkołę ukończysz jako technik, uzyskując tytuł na mocy egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji zawodowych:
 • A 4 - Wytwarzanie wyrobów włókienniczych.
 • A 5 - Wykańczanie wyrobów włókienniczych.
 • A 41 - Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych.


Technik włókiennik- innowacyjny, kreatywny zawód, informacje zawodowe, zatrudnienie ...

ulotka 1
ulotka 2
>>>>>> Podmioty wspierające kształcenie włókienników

>>>> Tkamy przyszłość

>>>> Aktywność włókienników

Praca konkursowa (prezentacja)- Młodzi Partnerzy Innowacyjnego Włókiennictwa

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, symbol cyfrowy zawodu: 311931
Jeśli masz zdolności artystyczne i manualne, cechuje Cię wyobraźnia przestrzenna i pasjonuje dekorowanie, to w tej klasie:
 • będziesz projektować i wytwarzać rękodzielnicze wyroby dekoracyjne z tkaniny, haftu, koronki i dzianiny,
 • poznasz narzędzia i urządzenia stosowane w rękodzielnictwie włókienniczym,
 • nauczysz się przygotowywać warsztat pracy dekoratora z prawdziwego zdarzenia,
 • zachwycisz siebie i innych projektowaniem włókienniczych wyrobów dekoracyjnych - oryginalnej odzieży, jej zdobniczych elementów, tkaniny artystycznej, użytkowej, koców, serwet, itp.,
 • będziesz kontrolował prawidłowość procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, dokonasz niezbędnych korekt w poszczególnych fazach tworzenia.
Program nauczania dla zawodu technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych przewiduje m.in. następujące przedmioty zawodowe: sztuki plastyczne, pracownia projektowania wyrobów dekoracyjnych, materiałoznawstwo włókiennicze z elementami metrologii, technologia wyrobów dekoracyjnych, budowa wyrobów dekoracyjnych, zarys wiedzy o gospodarce.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA: laboratoria (badanie: surowców włókienniczych, przędzy, gotowych wyrobów włókienniczych, itp.), sklepy i hurtownie, zakłady rękodzielnicze, pracownie rękodzieła artystycznego.
Szkołę ukończysz jako technik, uzyskując tytuł na mocy egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji zawodowych:
 • A 16 - Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobó włókienniczych.
 • A 42 - Opracowanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.
 • A 43 - Organizacja procesów wytwrzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.
Fotograf, symbol cyfrowy zawodu: 343101
Jeśli cenisz zatrzymywanie w kadrze ulotnych chwil i marzysz o robieniu zdjęć różnymi metodami, zostań z nami, a nauczysz się:
 • przygotowywać fotograficzne stanowisko pracy,
 • fotografować za pomocą aparatu cyfrowego i analogowego,
 • wykonywać fotografie różnego typu (portretowe, reklamowe i in.),
 • samodzielnie dokonywać obróbki chemicznej i cyfrowej materiałów fotograficznych,
 • dobierać rekwizyty stosowne do ujęć fotograficznych oraz materiały fotograficzne,
 • planować działalność gospodarczą,
 • archiwizować prace.
Program nauczania dla zawodu fotograf przewiduje m.in. następujące przedmioty zawodowe: procesy fotograficzne, urządzenia fotograficzne, działalność gospodarcza, zajęcia praktyczne.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA: zakłady fotograficzne, redakcje gazet, agencje modelek oraz wszelkiego typu placówki wymagające wiedzy i umiejętności artystycznych; fotograf może także założyć własną działalność i pracować na własny rachunek, świadcząc usługi.
WARUNKI PRACY: Fotograf pracuje w wielu miejscach. Może to być zakład fotograficzny, prywatne mieszkanie, instytucja czy otwarta przestrzeń. Czas pracy zależy od potrzeb klienta, pory dnia i pogody. Godziny pracy nie są stałe, fotograf może pracować także w święta i niedziele. Pracując w tym zawodzie trzeba liczyć się z możliwością narażenia na działanie szkodliwych substancji chemicznych oraz promieniowania elektromagnetycznego.
Szkołę ukończysz zdając egzamin zawodowy z kwalifikacji zawodowej:
 • A 20 -Rejestracja i obróbka obrazu.

===========================================================


Pamiętaj, że aby zostać uczniem technikum i szkoły zawodowej - poza uzyskaniem stosownej ilości punktów w procesie rekrutacyjnym - musisz także uzyskać zgodę odpowiedniego lekarza specjalisty (skierowanie otrzymasz w sekretariacie szkoły).
:: <<::Aktualności ::O nas :: Patron :: Matura :: Rekrutacja :: Strona główna