Kalendarz 6 sierpnia 2020 , czwartek. Jakuba, Sławy, Wincentego Wschód/Zachód Słońca w Łodzi 04:11 19:23        Godło RP
Misją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi jest

"Nowoczesne i efektywne kształcenie młodzieży, z myślą o jej przyszłości".

Oznacza to, że :
W szkole powinny być dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczne prowadzone przez aktywną, profesjonalnie przygotowaną, ciągle doskonalącą się kadrę, przekonaną że kształcenie jest procesem trwającym całe życie. Nauczyciele wykorzystując nowoczesne środki dydaktyczne, metody kształcenia, powinni zapewnić uczniom wielokierunkowy wszechstronny rozwój w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Szkoła powinna promować uniwersalne wartości etyczne, kształtować uczniów kompetentnych, kreatywnych, odpowiedzialnych i przygotowanych do dalszej nauki na wyższych uczelniach w Polsce i za granicą. Najważniejszym zadaniem szkoły jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do życia oraz wychowanie człowieka szanującego podstawowe wartości etyczne i otwartego na świat. Oprócz realizacji zadań typowych dla każdej szkoły w zakresie nauczania, wychowania i opieki, powinny pojawić się priorytetowe zadania pozwalające urzeczywistnić przedstawioną wizję szkoły. Szkoła powinna realizować nowoczesny model nauczania, prowadzący do ukształtowania absolwenta przygotowanego szerokoprofilowo do podjęcia pracy zawodowej, jak również do kontynuowania dalszej nauki w różnych formach kształcenia - szkoły policealne, studia zawodowe i akademickie.

:: <<::Aktualności ::O nas :: Patron :: Matura :: Rekrutacja :: Strona główna